Corona protocol

Beste leerlingen en ouders van leerlingen,

Na een lange tijd van onzekerheid is nu eindelijk de tijd aangebroken dat er weer rijles gegeven mag worden. Namelijk vanaf 11 mei. Er zullen wel een aantal dingen anders zijn. Zoals de maatregelen tijdens de rijles om zo veilig mogelijk rijles te volgen en te geven.

Omdat wij nu een grote achterstand hebben m.b.t. tot toetsen en examens, is het belangrijk dat alle uitgestelde toetsen en praktijkexamens zo snel mogelijk ingehaald worden. Dus personen waarvan de toetsen en/of praktijkexamens gecanceld waren, krijgen voorrang op de leerlingen waarvan geen toetsen of examens ingepland waren. Natuurlijk proberen wij alle leerlingen zo snel mogelijk weer rijles te laten volgen.

In ieder geval kan er tot 20 mei geen theorie- en praktijkexamens aangevraagd worden. Dit geldt ook voor de tussentijdse toetsen, rijtesten, beroepsexamens en cursussen (alcohol en verantwoord rijgedrag). Er wordt wel aangeraden examenkandidaten zo snel mogelijk weer rijlessen te laten volgen, zodat de leerlingen weer tijdig op examenniveau zitten.

Veiligheidsmaatregelen zijn:
De instructeur is verantwoordelijk dat voorafgaand aan de dienstverlening wordt vastgesteld dat zowel leerlingen als huisgenoten van voorgenoemde groepen geen klachten hebben die passen bij COVID-19. Voorafgaand aan de lessen wordt aan de leerling de volgende 2 controlevragen te worden gesteld:
• Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 14 dagen de diagnose COVID19 gehad?
• Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 24 uur last gehad van koorts (vanaf 38 C°), neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, kortademigheid of benauwdheidsklachten?
Worden hier beide vragen met ‘nee’ beantwoord, dan kan de rijles van die dag doorgaan.
Leerlingen moeten minimaal 1 uur voor aanvang van de rijles hierop geantwoord hebben.
Indien dit niet gebeurt. En blijkt dat de rijles door bovenstaande klachten niet door kan gaan, Dan wordt deze rijles in rekening gebracht.

Leerlingen moeten een eenvoudig soort mondkapjes dragen en handschoenen. Leerlingen moeten zelf zorgdragen voor deze beschermingsmaterialen.

Was voorafgaand aan de rijles je handen met zeep, minimaal 20 seconden.
Gebruik bij voorkeur papier handdoekjes voor het afdrogen van je handen.

Blijf thuis als jij een van de volgende klachten hebt:
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°)
Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.
Je kunt pas weer rijles volgen wanneer je 24 uur geen klachten meer hebt.

Houd 1,5 meter afstand tot de volgende leerling bij het in- en uitstappen.
Handel zaken zoveel mogelijk digitaal of telefonisch af.
Vermijd het openbaar vervoer.

Bij begin en einde van de rijles maakt de leerling contactoppervlakken en aanraakpunten (deurhendels, stuur, versnellingspook, handrem, spiegels, hoofdsteun, sluiting veiligheidsgordel, stoelknoppen, touchscreen, etc.) in de lesauto schoon met 70% isopropanolalcoholdoekjes of schoonmaakalcohol van 70 % (IPA). Deze doekjes zijn aanwezig in de lesauto.
Na afloop van de rijles neemt de leerling deze schoonmaakmiddelen/handschoenen in afsluitbare afvalzakjes mee om thuis weg te gooien. Deze zakjes zijn aanwezig in de lesauto.
Spreek de regels vooraf door.

In het lesvoertuig mogen maximaal twee mensen zitten – de leerling en de rijinstructeur. Contact met andere leerlingen moet te allen tijde worden voorkomen. Aanbevolen wordt om lessen te starten vanaf een afgesproken ontmoetingspunt.
Tussen twee lessen met twee leerlingen moet er altijd een pauze zijn van minimaal tien minuten, om het voertuig goed te ventileren en te desinfecteren door de instructeur met 70% isopropanolalcoholdoekjes of schoonmaakalcohol van 70 % (IPA) in andere vorm. Bedieningsmiddelen (deurhendels, stuur, versnellingspook, handrem, spiegels, hoofdsteun, sluiting veiligheidsgordel, stoelknoppen, touchscreen, etc.) worden ook door de instructeur na elke leerling gedesinfecteerd met 70% isopropanolalcoholdoekjes of schoonmaakalcohol van 70 % (IPA) in andere vorm.
Het is aan te bevelen om de ventilatie/ airconditioning tijdens de les zo veel mogelijk uit te schakelen. En beperk ook luchtcirculatie door de ramen zowel mogelijk gesloten te laten. Het kan zijn dat dit verplicht wordt gesteld door het RIVM. Op dit moment is dat nog niet bekend.
Vermijd fysiek contact, houd onderling tenminste 1,5 m afstand buiten de auto; Na de les de auto verlaten en buiten de auto worden aanvullende instructies gegeven, afspraken maken, etc.
Als er updates komen op deze afspraken worden die zo snel mogelijk gecommuniceerd

Indien er aan 1 van bovenstaande eisen niet kan orden voldaan, dan mag de rijles helaas niet doorgaan.

Examen bij het CBR:
Houd je aan de regels die bij het CBR gelden ten aanzien van het hygiëne protocol (thuis blijven bij ziekteverschijnselen, handen desinfecteren e.d.)
• Voorafgaand aan het examen desinfecteert de examenkandidaat zijn deel van de auto (hendel portier, stuur, bedieningspanelen, sluiting veiligheidsgordel) en de examinator het deel van de auto waar hij zit (dashboard, deurhendel, sluiting veiligheidsgordel).
• Zorg voor een bak/zak in de auto waar de vuile doekjes in gedeponeerd kunnen worden.
• De rijinstructeur mag tijdens het examen niet aanwezig zijn bij de gesprekken en mag ook niet meerijden.
• Onderzocht wordt of het mogelijk is dat de rijinstructeur wél mee kan luisteren bij het eindgesprek door een telefoonverbinding tussen examenkandidaat en rijinstructeur. De rijinstructeur zet de telefoon op mute.
• Bij voorkeur wacht de rijinstructeur buiten tijdens het examen. Binnen geldt de regel van 1,5 meter afstand. Kan dit niet geborgd worden, dan mag men het pand niet in.
• Er staat bij veel locaties een toezichthouder bij de deur. Soms is ook een toezichthouder in het pand aanwezig.
• Het uitslagformulier wordt alleen door de examinator getekend in bijzijn van de kandidaat. Hierdoor hoeft de tablet van de examinator niet door de examenkandidaat aangeraakt te worden.
• Er staan schermen op de tafels tussen examinator en examenkandidaat.
• Er zijn looproutes aangebracht.
• De examenkandidaat moet ter plekke zijn ID-bewijs desinfecteren voordat hij dit aan de examinator geeft.
• Bij theorie-examens desinfecteert de examenkandidaat voor gebruik het touchscreen van de aanmeldzuil.

Nog even het volgende:

Rijschool De Leidse is gelukkig een gezond bedrijf en kan de financiële klap van de coronacrisis aan. Toch hebben wij bijna 2 maanden geen inkomsten gehad. Om Rijschool De Leidse gezond te houden is het belangrijk dat openstaande en verlopen facturen zo snel mogelijk worden betaald.
Ook zijn bij verschillende leerlingen rijlessen gereden die nog niet waren gefactureerd.
Binnenkort ontvangen desbetreffende leerlingen hier een factuur van. Het zou fijn zijn als deze binnen de gestelde betaaltermijn betaald worden. Alvast bedankt voor jullie begrip.

Veel bedrijven hanteren een toeslag op de lesprijs. Dit om inkomstenderving en kosten om veilig te kunnen en te mogen rijden te compenseren. Rijschool De Leidse verwacht dat wij deze derving en kosten zelf kunnen opvangen en berekenen dit dus niet door aan onze leerlingen. Als blijkt dat dit wel nodig zal zijn, maken wij dit tijdig kenbaar aan onze leerlingen.

Zoals jullie kunnen opmaken uit deze brief, zien jullie dat rijles volgen niet meer zo soepel en routinematig kan als voor de coronacrisis. Wij vinden dat ook heel jammer. Toch moeten wij er samen het beste van maken door wederzijds geven en nemen met als einddoel. Het halen van je rijbewijs. Daar gaan wij ons met de volle 100% voor inzetten. Ik ga ervan uit jullie ook!!

Voor vragen kan je mij altijd bellen, mailen of appen.

Met vriendelijke groet,

Reinoud Kleine
Rijschool De Leidse